เงื่อนไงการจ่ายเงิน และข้อกำหนดในการเข้าพัก

การจองห้องพัก
ชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาห้องพักตามจำนวนวันที่เข้าพัก พร้อมชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันที่เดินทางเข้าพัก

ราคาห้องพัก
ราคาห้องพัก ได้รวมค่าภาษี และค่าอาหารเช้า ไว้ด้วยกันแล้ว

การยกเลิกการเข้าพัก และการขอคืนเงิน
- เงินมัดจำค่าห้องพัก จะไม่มีการคืนเงิน ในกรณีที่ยกเลิกการเข้าพัก
- เงินค่าห้องพัก ที่ได้ชำระแล้ว จะไม่มีการคืนใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้พัก เช็คเอ้าท์ล่วงหน้า ก่อนวันที่ได้จองไว้

เวลาในการเข้าพัก (เช็คอิน) และการออก (เช็คเอ้าท์)
การเข้าพัก (เช็คอิน) ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อน สามารถฝากสัมภาระ ไว้ที่บันยันเฮาส์ได้
การออก (เช็คเอ้าท์) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ในกรณีที่ท่าน รอผู้มารับ หรือรอเวลาที่จะเดินทางไปยังสถานที่อื่น ๆ ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ที่บันยันเฮาส์ ได้

ของใช้และทรัพย์สินของบันยันเฮาส์
ในกรณีที่ท่าน ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ของบันยันเฮาส์ ในระหว่างเข้าพัก เช่น ที่นอน ผ้าปูที่นอน อุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ ซึ่ง ทางบันยันเฮาส์ สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่า เกิดจากความประมาทของท่าน ท่านมีความจำเป็นต้องรับผิดชอบ ในอัตราที่เหมาะสม และเป็นธรรม

การพาบุคลนอกเข้ามา
บุคคลนอก ที่ไม่มีชื่อในการลงทะเบียนเข้าพัก ไม่อนุญาตให้เข้าไปในห้องพัก ในทุกเวลา

การสูบบุหรี่
ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ ในห้องพัก ในกรณีที่ฝ่าฝืน จะต้องรับผิดชอบ ค่าทำความสะอาด และความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่สูบได้ในบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น

ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของผู้เข้าพัก
บันยันเฮาส์ ได้จัดเตรียมตู้เซฟนิรภัย หรือ ล็อคเกอร์ สำหรับเก็บทรัพย์สินมีค่าของผู้เข้าพัก ในทุกห้องแล้ว จึงขอความร่วมมือให้เก็บทรัพย์สินของท่าน ในที่ที่เตรียมไว้ให้ ซึ่งบันยันเฮาส์จะไม่รับ ผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น

การทำกุญแจห้องพักหาย
ผู้เข้าพักจะต้องชำระค่าเปลี่ยนหรือ จัดทำกุญแจใหม่ จำนวน 1,000 บ.

การรับประทานอาหารในห้องพัก
บันยันเฮาส์ มีพื้นที่ห้องรับแขก และสวนสวยขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับนั่งสังสรรค์และพูดคุย เพื่อการพักผ่อน จึงเหมาะและสะดวกเป็นอย่างยิ่งในการรับประทานอาหารหรือของว่าง มากกว่าที่จะทานในห้องพัก เพื่อสุขลักษณะที่ดีของผู้เข้าพักและห้องพัก จึงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้
Guest Reviews

บันยันเฮ้าส์ สมุย
221 ม.2 ถ.ต้นหาดเฉวง
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร 0 77 902 165
มือถือ: 091 776 4298
อีเมล์: info[at]banyanhousesamui.com

View Map
© 2010-2018 Banyan House Samui, Thailand. Secure Payment